Gödöllői polgármesteri hivatal

Hírek

Tájékoztatás a hulladékszállítás változásáról

A Duna-Tisza közi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. tájékoztatja a tisztelt lakosságot, hogy a továbbiakban nem szállítják el hamu hulladékot.

A társaság csak a közszolgáltatás körébe tartozó hulladékok tekintetében áll fenn szolgáltatási kötelezettsége. Ezen hulladékok zöme a háztartási hulladék és a települési hulladék csoportjába sorolható be a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) alapján:

Háztartási hulladék: a háztartásban, ideértve a lakó-, üdülő, vagy hétvégi házas ingatlanban, valamint a háztartásokhoz tartozó közös használatú helyiségekben képződő vegyes és elkülönítetten gyűjtött hulladék, amely magában foglalja a papír- és kartonpapír-, üveg-, fém- és műanyaghulladékot, biohulladékot, fa- és textilhulladékot, csomagolási hulladékot, elektromos és elektronikus berendezések hulladékait, elem- és akkumulátorhulladékot, továbbá a lomhulladékot, így különösen a matracokat és bútorokat;

Települési hulladék: a háztartási és a háztartási hulladékhoz hasonló hulladék, amely nem foglalja magában a termelésből, a mezőgazdaságból, az erdészetből, a halászatból származó hulladékot, a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizet, a szennyvízhálózatból és a szennyvízkezelő művekből származó hulladékot, így különösen a szennyvíziszapot, továbbá az elhasználódott járműveket, és az építési-bontási hulladékot;

A hamu, salak és kazánpor termikus folyamatból származó hulladék, mely az idézett rendelkezések szerint nem tartozik a közszolgáltatás körébe tartozó hulladékok közé, így ezen hulladék elszállításával, kezelésével stb. nem áll fenn kötelezettsége a közszolgáltatónak.

A DTKH felhívja a figyelmet, hogy a hamu, a salak és a kazánpor egyrészt veszélyes a hulladékrakodó munkatársainak egészségére és a tehergépjárművek működőképességére, másrészt előidézheti a hulladék begyulladását.

A cég javasolja az ingatlanhasználóknak, hogy a hamut lehetőség szerint a telkükön hasznosítsák, mivel a kihűlt fahamu számos nyersanyagot tartalmaz, az akár a komposztba is hasznosítható.

 

Megosztás Facebookon.
Küldd el emailben
Nyomtatás

Hozzászólások

Megszakítás