Gödöllői polgármesteri hivatal

Hírek

Tájékoztató a téli rezsicsökkentés végrehajtásáról

Tájékoztatom Tisztelt Ügyfeleinket arról, hogy a vezetékes gáz-, vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot felhasználó háztartások, amennyiben nem részesültek 2018. évben 12.000,- Ft egyszeri rezsicsökkentési hozzájárulásban, várhatóan 2018. november-december hónapban egyszeri természetbeni támogatást igényelhetnek, amennyiben a következő fűtőanyagokkal fűtenek: tűzifa, szén, propán-bután palackos gáz, propán-bután tartályos gáz, fűtőolaj, pellett/brikett.

 

A téli rezsicsökkentés végrehajtását követően szükségessé váló további intézkedésekről szóló 1364/2018.(VII.27.) Korm. határozat rendelkezései alapján önkormányzatunk felméri azon gödöllői háztartásokat, amelyek gáz-, vagy távhő-szolgáltatási szerződéssel nem rendelkeznek és a fentiekben megjelölt fűtőanyagokkal fűtenek.

 

Felhívom a figyelmét, hogy amennyiben Ön nem vezetékes gázzal, vagy távfűtéssel fűt, és nem részesült 2018. évben 12.000,- Ft-os egyszeri rezsicsökkentési hozzájárulásban és az egyéb módon fűtők részére nyújtandó támogatást igénybe venni szándékozik, úgy az „Igénybejelentő nyilatkozat a téli rezsicsökkentés végrehajtását követően szükségessé váló további intézkedésekről szóló 1364/2018.(VII.27.) Korm. határozatban foglalt háztartások részére” című nyomtatványt kitöltve és aláírva a Gödöllői Polgármesteri Hivatal részére 2018. október 15-ig eljuttatni szíveskedjék.

 

Levélcím:       Gödöllői Polgármesteri Hivatal

                        Közigazgatási és Szociális Iroda

                        2100 Gödöllő, Szabadság tér 7.

 

Személyesen: Gödöllői Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálata

2100 Gödöllő, Petőfi tér 4-6.

ügyfélfogadási idő: hétfő-8-16-ig, szerda, 8-16.30-ig

 

Felhívom az igénybejelentők figyelmét arra, hogy háztartásonként (háztartás: az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek közössége) egy darab igénybejelentés nyújtható be. A kormányhatározat értelmében a kizárólag elektromos fűtési móddal rendelkező háztartások nem jogosultak az igénybejelentésre.

A Kormány 2018. október 31-e után dönt a szükséges források önkormányzatonkénti összegéről és a támogatás felhasználásának részletszabályairól.

Felhívom továbbá a figyelmét arra, hogy amennyiben a 2017/18-as téli fogyasztási időszakban már részesült a 12.000,- Ft összegű juttatásban gáz, vagy távhő fogyasztásához, úgy az egyéb fűtési módon fűtő személyek támogatását nem veheti igénybe. (pl. a gázszolgáltatóval kötött szerződés a támogatás jóváírása után megszüntetésre került.)

 

Az igénylők a kitöltött és aláírt igénybejelentő nyilatkozatot a Gödöllői Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán Kovács Istvánné ügyintézőnél adhatják le ügyfélfogadási időben: hétfő 8-18-ig, szerda 8-16.30-ig. Telefonszám: 06-28/529-114.

Gödöllő, 2018. augusztus 22.

 

                                                                                                          Dr. Kiss Árpád

                                                                                                               jegyző sk.

A nyomtatvány innen tölthető le:

Igénybejelentő nyilatkozat nyomtatvány szerkesztett

Megosztás Facebookon.
Küldd el emailben
Nyomtatás

Hozzászólások

Megszakítás