Gödöllői polgármesteri hivatal

Hírek

Trianon: A személyes találkozások teremthetik meg a nemzeti összetartozást

1

A Királyi Kastély melletti országzászlónál felállított Trianon emlékműnél emlékeztek ma a gödöllőiek a 99. évvel ezelőtti trianoni békediktátum aláírására.
A rendezvényen dr. Gémesi György polgármester mondta el gondolatait annak kapcsán, hogy a Trianon emlékmű új helyen került felállításra. Beszédében kitért az országzászló történetére is, amelyet – ahogy a többit is szerte az országban – a trianoni szerződésre emlékezve, figyelmeztetésként nemzeti összetartozásunkra állítottak az I. világháborút követően. A megemlékezés szép mozzanata volt, hogy Varga Árpád, a Gödöllői Lokálpatrióta Klub önkormányzati képviselője adományaként nemzeti lobogó került a szépen felújított zászlótartóra.
Ezt követően Ifj. Bárdy Péter mondott emlékező beszédet, amelyben kitért arra, hogy a kilencvenkilenc éve aláírt békediktátum következményeként elvesztettük hazánk területének és népességének kétharmadát, az ipartelepek több mint fele, a bank- és hitelintézetek kétharmada került a szomszédos országokhoz, elvesztettük termőföldjeink nagyobbik része, faállományunk közel 90%-a, de útjaink és vasúthálózatunk több mint 60%-át is. Majd áttekintette azt is, milyen folyamatos erősítették és gyengítették az anyaország és a határon túlra kényszerült magyarság kapcsolatát, s ezen belül kiemelte a Gödöllőhöz köthető lépéseket:
„Számomra is meghatározóak voltak például a Fábri Mihály tanár úr, városunk díszpolgára által szervezett tanulmányi kirándulások. Miska bácsi évtizedeken keresztül vitte a gödöllői fiatalokat kirándulni annak a mondatnak a jegyében, hogy „útjainkon sosem hagyjuk el a történelmi Magyarország területét, de kirándulásainkhoz mindig szükségeltetik útlevél”. Meghatározó élmény volt számomra az is, mikor gimnazistaként, közel két évtizede Miska bácsi már akkor elvitt minket Dévára Böjte atyához, mikor Csaba testvért itt, az anyaországban még alig ismerték, és mikor nem 79, hanem 2 gyermekotthona volt.
Ezt a célt, a kapcsolatépítés célját szolgálja immár több mint 20 éve a Magyar Polgármesterek Világtalálkozója is, de ebből a felismerésből indult innen, Gödöllőről a Nemzeti Együvé Tartozás Napjának ünneplése, és ez ad valódi értelmet a határon túli településekkel ápolt testvérvárosi kapcsolatoknak is.
Ezek a személyes találkozások, egyszeri vagy rendszeres alkalmak tudják csak megteremteni a nemzeti összetartozást. Az ezekből a kapcsolatokból épülő szövedék eredményezheti azt, hogy lélekben egyesül a nemzet. Gyászból így lesz remény, szétszakítottságból így válik egység. Egység az örömben és egység a bánatban. ”
A megemlékezés az Arpeggio Gitárzenekar műsorával folytatódott, majd a megjelent intézmények és szervezetek elhelyezték az emlékezés koszorúit az emlékműnél. Gödöllő város önkormányzata nevében dr. Gémesi György polgármester, Pelyhe József alpolgármester és dr. Kiss Árpád jegyző koszorúzott.
A rendezvényen az egyházak képviseletében elsőnek Albert Gábor evangélikus lelkész mondott áldást, majd Polcz Zoltán, római katolikus káplán mondott imát. A műsorban az Arpeggio Gitárzenekar és a Gödöllői Városi Vegyeskar közreműködött.

Megosztás Facebookon.
Küldd el emailben
Nyomtatás

Hozzászólások

Megszakítás