Gödöllői polgármesteri hivatal

Közigazgatási és Szociális Iroda ügyleírások

RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS

RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS

Ügytípus neve: Rendkívüli települési támogatás

Ügyleírás: Egyedi elbírálás alapján, évente négy alkalommal állapítható meg.

Jövedelemhatár: Családban az egy főre eső havi nettó jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át (2021. évben: 57.000,- Ft), egyedülálló esetében a 250 %-át (2021. évben: 71.250,- Ft),
valamint létfenntartást biztosító vagyona nincs.

Pénzbeli, vagy természetbeni formában állapítható meg a felsorolt esetekben:
– elemi kár esetén
– gyógyszer, gyógyászati segédeszköz beszerzésére, kórházi költségek fedezésére,
– rendszeres pénzellátás megállapításáig jövedelemmel nem rendelkezők részére,
– büntetés-végrehajtási intézetből szabadultak részére,
– gyermekek tandíj, tanszer, tankönyv ellátásához, ruházat pótlásához,
– tanulmányi kiránduláshoz,
– tüzelőanyag vásárláshoz,
– létfenntartási gondokkal küzdők részére,
– közüzemi szolgáltatási díj hátralékhoz (amennyiben fennálló tartozása nem haladja meg a 100.000,- Ft-ot)
– temetkezés költségeihez,
– étkezési térítési díj hátralékhoz,
– gödöllői lakóhelyű gyermek étkezési támogatásához (az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-ig (2021. évben: 42.750,- Ft/ fő) esetén ingyenes, 180 %-ig (2021. évben: 51.300,- Ft/fő) esetén 50 %-os térítés mentesség adható.

Szükséges okiratok:

– saját, valamint a kérelmezővel közös háztartásban élő személyek utolsó havi nettó jövedelméről szóló igazolás (mely nem helyettesíthető folyószámla kivonattal)
– gyermekek ellátásához kapcsolódó támogatások esetén (GYED, GYES, GYET, családi pótlék, árvaellátás, gyermektartásdíj) összegét igazoló csekkszelvény (banki átutalás esetén folyószámla kivonat),
– a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatósága által kiállított értesítő a tárgyévre folyósított ellátás havi összegéről,
– álláskeresési ellátásban, aktív korúak ellátásában, időskorúak járadékában, ápolási díjban részesülők esetében a támogatást megállapító határozat,
– jövedelemmel nem rendelkezők esetében a Pest Megyei Kormányhivatal Gödöllői Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályának igazolása/hatósági bizonyítványa arról, hogy álláskeresőként nyilvántartják,
– vállalkozó esetén a Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiállított jövedelemigazolás,
– minden egyéb olyan irat fénymásolata, mely megalapozhatja az ellátásra jogosultságot (pl. kórházi zárójelentés, gyógyszertár által beárazott recept, kifizetetlen közüzemi számla, stb.)

Temetési segély esetén a fentieken túl:

– halotti anyakönyvi kivonat
– kérelmező nevére szóló eredeti temetési számla,
– kérelmező nyilatkozata arról, hogy az elhunyt személlyel tartási, vagy életjáradéki szerződést nem kötött, az elhunytnak életbiztosítása nem volt,

Alkalmazott jogszabályok: 2016. évi CL. törvény, 1993. évi III. törvény., 63/2006.(III.27.) Korm. rendelet, 3/2015.(II.6.) számú önkormányzati rendelet

Kapcsolódó dokumentumok, nyomtatványok: 
vagyonnyilatkozat minden esetben,

esetleges: nyilatkozat az egyedülállóságról, nyilatkozat az alkalmi munkavégzésből származó jövedelemről

 

Kérelem-rendkívüli-települési-támogatás-megállapításához

Megszakítás