Közigazgatási és Szociális Iroda ügyleírások

RENDSZERES GYERMEKVÉDELMI KEDVEZMÉNY

Share on print
Nyomtatás
Share on email
Küld el emailben

Ügytípus neve: Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény

Ügyleírás: Szociálisan rászorult személyek részére, évente kétszer pénzbeli támogatás és ingyenes vagy kedvezményes (50%-os) intézményi gyermekétkeztetés igénybevételére jogosító ellátás.

Elbírálás szempontjai: A gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága abban az esetben állapítható meg, amennyiben a gyermeket gondozó családban az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg
a) az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 145%-át (41.325 Ft), ha
aa) a gyermeket egyedülálló szülő vagy más törvényes képviselő gondozza,
ab) a gyermek tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos,
ac) a nagykorúvá vált gyermek megfelel a jogszabályban előírt feltételeknek.
b) az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 135%-át (38.475 Ft) az a) pont alá nem tartozó esetben,
feltéve, hogy a vagyoni helyzet vizsgálata során az egy főre jutó vagyon értéke nem haladja meg a jogszabályban előírt, külön-külön (570 e Ft) vagy együttesen (1.995e Ft) értéket.

Szükséges okiratok:

– Jövedelemigazolás
– Egyedülállóság tényére vonatkozó bírósági/gyámhivatali döntés, ennek hiányában személyes nyilatkozat
– Tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermek egészségi állapotára vonatkozó igazolás
– Nagykorú kérelmező esetén a tanulói vagy hallgatói jogviszony igazolása

Alkalmazott jogszabályok: 1997. évi XXXI. tv., 149/1997. (IX.10) Korm. rendelet

Kapcsolódó dokumentumok, nyomtatványok:

Formanyomtatvány rgyvk,hh UJ (2)

Formanyomtatvány UJ KörnyezettanulmányHH

Share on print
Nyomtatás
Share on email
Küld el emailben
Skip to content