Gödöllői polgármesteri hivatal

Közigazgatási és Szociális Iroda ügyleírások

SZÜLETÉSI NÉV MEGVÁLTOZTATÁSA

Ügytípus neve: Születési név megváltoztatása

 

Ügyintézés határideje, díja: anyakönyvvezetőnél 45 nap – 10.000 Ft. összegű igazgatási szolgáltatási díjat kell megfizetnie az ügyfeleknek Budapest Főváros Kormányhivatala által megjelölt számlára!
Illetékesség: Országos szinten, bármely anyakönyvvezetőnél.
Külföldön élő magyar állampolgár az illetékes konzuli tisztviselő előtt nyújthat be kérelmet.
Ügyleírás: Születési családi, vagy születési utónév megváltoztatása
Szükséges okiratok: Nagykorú kérelmező esetén:

– Személyazonosításra, magyar állampolgárság igazolására szolgáló érvényes személyazonosító igazolvány, vagy útlevél.

– Lakóhely igazolására szolgáló lakcímet és személyi azonosítót igazoló hatósági igazolvány.

– Születési, házassági anyakönyvi kivonat, kiskorú gyermekek születési anyakönyvi kivonata.

–  (Nagykorú gyermek személyi adatainak változását befolyásoló névváltoztatási kérelem esetén a gyermek kérelme -alapilletékkel ellátva- a változás hatályának kiterjesztésére vonatkozóan)

Kiskorú kérelmező esetén:

– 14. életévet betöltött gyermek megjelenése személyazonosításra alkalmas okmánnyal.

– A szülői felügyeletet gyakorló szülők együttes, személyes megjelenése személyazonosításra alkalmas okmánnyal.

Alkalmazott jogszabályok: – 2010. évi I. tv  az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről

– Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv.

-Az illetékről szóló 1990. évi. XCIII. tv.  X. melléklet 2. pontja.

– Az eljárási költségekről, valamint a költségmentességről szóló 469/2017. (XII.28) Kormányrendelet 5. §. – 11.§.

-429/2017 (XII.20.) Kr.

 

Kapcsolódó dokumentumok, nyomtatványok:

Egyéb, fontos tudnivalók:

Megszakítás