Gödöllői polgármesteri hivatal

Hírek

PARTNERSÉGI EGYEZTETÉS Gödöllő Város településrendezési eszközeinek és Gödöllő Város településképi rendeletének módosításáról

Ezúton tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy partnerségi egyeztetést tartunk a következő témákban:

  1. Gödöllő város településrendezési eszközeinek módosítása (előzetes partnerségi tájékoztatás)

Módosítás indoklása: Budapesti Agglomerációhoz tartozó települések esetén Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvény előírja, hogy az e törvény hatálybalépése előtt elfogadott településrendezési eszközöket 2021. december 31-ig felül kell vizsgálni, meg kell feleltetni a módosított területrendezési követelményeknek. A módosítási kötelezettség teljesítése lehetőséget ad továbbá a legutóbbi módosítási eljárásból kimaradt, illetve azóta beérkezett kérelmek megvizsgálására és a rendelet szükség szerinti módosítására is.

A tervdokumentáció kidolgozását e partnerségi véleményezés figyelembevételével kezdjük meg, előreláthatólag 2021. második felében készül el a tervezet, melyet akkor munkaközi véleményezésre bocsátunk majd.

  1. Gödöllő Város településképi rendelet módosítási tervezetének egyeztetése

Módosítás indoklása: A településrendezéssel összefüggő egyes törvények módosításáról szóló törvény az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997.évi LXXVIII. törvény több szakaszát is módosította 2021. július 1-jei hatállyal az egyszerű bejelentéssel építhető lakóházak vonatkozásában. Az Építési törvény ezen módosítása a jelenlegi helyi szabályozási környezetben, és a helyi telekstruktúrát figyelembe véve, olyan visszafordíthatatlan folyamatot indítana el, amely negatív módon hatna a település fejlődésére és a településképre. Ezért szükséges a helyi településképi rendeletben szabályozni a lakóépületek méretét, épületarányait. A módosítás keretében a lakossági és egyéb észrevételeknek megfelelő pontosításra, kiegészítésre is sor kerül.

Az elkészített módosító rendelet tervezetet egyeztetésre bocsátjuk, mely 2021. május 13-tól itt tekinthető meg:

TKR MÓDOSÍTÓ RENDELET TERVEZET

Mindkét módosítással kapcsolatban észrevételeiket, javaslataikat írásban 2021. június 6-ig adhatják meg (alábbi vonatkozó jogszabály szerint kizárólag) elektronikus úton Gödöllő város főépítészének címezve a partnersegi@godollo.hu e-mail címre.

 

A partnerségi egyeztetés keretében, tekintettel a veszélyhelyzet ideje alatt egyes településfejlesztési, településrendezési, településképi-védelmi szabályok eltérő alkalmazásáról szóló 546/2020. (XII.2.) Kormányrendeletre személyes megjelentéssel járó lakossági fórumra nem kerül sor. E helyett – amennyiben igény merül fel rá – online lakossági fórumot (videókonferenciát) tartunk, 2021. május 20-án, csütörtökön 16.00-tól. Az online lakossági fórumon való részvétel regisztrációhoz kötött. Részvételi szándékukat a partnersegi@godollo.hu címre megküldve 2021. május 18-ig jelezhetik.

                                                                                                                                                                    Dr. Gémesi György
polgármester sk.

 

 

 

 

 

Megosztás Facebookon.
Küldd el emailben
Nyomtatás

Hozzászólások

Megszakítás