Gödöllői polgármesteri hivatal

Hirdetmények

-
-
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Önkormányzati tulajdonú földterület bérbeadására

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Önkormányzati tulajdonú földterület bérbeadására

Gödöllő Város Önkormányzata (2100. Gödöllő, Szabadság tér 6.) a tulajdonában álló 7523/10 helyrajzi számú földterület
bérbeadására (zártkerti) vonatkozóan egyfordulós nyilvános pályázatot hirdet

 

Pályázat célja, hogy a a földművesnek nem minősülő belföldi természetes személy vagy tagállami állampolgár által a települési önkormányzat tulajdonában álló 7523/10 hrsz-ú, 1043 m2 területnagyságú földet bérbe vegye abból a célból, hogy a szerző fél a földet saját, valamint az együtt élő családtagjai szükségleteit meg nem haladó mértékben használja és szedje annak hasznait.

 

A nyertes pályázóval az Önkormányzat rekreációs célú földhasználati szerződést fog kötni.

 

Pályázati ajánlat beadásának, illetve a pályázati dokumentáció átvételének helye: Gödöllői Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálata, 2100. Gödöllő, Petőfi tér 4-6. (Hétfőn: 8-18, szerdán: 8-16.30-ig)

 

Pályázat leadásának határideje: 2023. június 15.

 

A jelentkezőnek igazolnia kell személyazonosságát és meg kell adnia adóazonosító jelét. Ezek hiányában a jelentkezővel az Önkormányzat nem köthet szerződést.

 

Gödöllő Város Önkormányzata fenntartja a jogot, hogy a pályázatot – indoklás nélkül is – eredménytelennek minősítse.

 

A bérbeadásra kínált földterületek jellemzői:

 

Gödöllői, zártkerti, 7523/10 helyrajzi számú, 1043 m2 területű, 1,99 a.k. kataszteri tiszta jövedelmű, az ingatlan-nyilvántartás szerint kert művelési ágú, 3 minőségi osztályú, mezőgazdasági rendeltetésű tehermentes földterület

 

A földterület bérbeadásának kezdő ajánlata: (ÁFA-mentes)

 

24.633 Ft/év

Szerződés azzal a jelentkezővel köthető, aki időben a legmagasabb bérbevételi ajánlatot teszi és megfelel a szerződéskötési feltételeknek.

 

Jelentkezni lehet a

Gödöllői Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán

hétfőn: 8-18, szerdán: 8-16.30-ig

(Gödöllő, Petőfi tér 4-6.)

Pozmán Edinánál (telefon: 06 70 886 86 96),

aki az érdeklődők részére részletes tájékoztatást ad

Megszakítás