Gödöllői polgármesteri hivatal

Hirdetmények

-
-
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Önkormányzati tulajdonú földterület bérbeadására

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Önkormányzati tulajdonú földterület bérbeadására

Gödöllő Város Önkormányzata (2100. Gödöllő, Szabadság tér 6.) a tulajdonában
álló 7523/8 helyrajzi számú földterület bérbeadására (zártkerti) vonatkozóan egyfordulós nyilvános pályázatot hirdet.

Pályázat célja, hogy a a földművesnek nem minősülő belföldi természetes személy vagy tagállami állampolgár által a települési önkormányzat tulajdonában álló 7523/8 hrsz-ú, 1039 m2 területnagyságú földet bérbe vegye abból a célból, hogy a szerző fél a földet saját, valamint az együtt élő családtagjai szükségleteit meg nem haladó mértékben használja és szedje annak hasznait.
A nyertes pályázóval az Önkormányzat rekreációs célú földhasználati szerződést fog kötni.
Pályázati ajánlat beadásának, illetve a pályázati dokumentáció átvételének helye: Gödöllői Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálata, 2100. Gödöllő, Petőfi tér 4-6. (Hétfőn: 8-18, szerdán: 8- 16.30-ig).

Pályázat leadásának határideje: 2023. április 10.

A jelentkezőnek igazolnia kell személyazonosságát és meg kell adnia adóazonosító jelét. Ezek hiányában a jelentkezővel az Önkormányzat nem köthet szerződést.
Gödöllő Város Önkormányzata fenntartja a jogot, hogy a pályázatot – indoklás nélkül is – eredménytelennek minősítse.
A bérbeadásra kínált földterületek jellemzői:
Gödöllői, zártkerti, 7523/8 helyrajzi számú, 1039 m2 területű, 1,98 a.k. kataszteri tiszta jövedelmű, az ingatlan-nyilvántartás szerint kert művelési ágú, 3 minőségi osztályú, mezőgazdasági rendeltetésű tehermentes földterület
A földterület bérbeadásának kezdő ajánlata: (ÁFA-mentes)
20.769 Ft/év
Szerződés azzal a jelentkezővel köthető, aki időben a legmagasabb bérbevételi ajánlatot teszi és megfelel a szerződéskötési feltételeknek.
Jelentkezni lehet a
Gödöllői Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán
hétfőn: 8-18, szerdán: 8-16.30-ig
(Gödöllő, Petőfi tér 4-6.)
Pozmán Edinánál (telefon: 06 70 886 86 96),
aki az érdeklődők részére részletes tájékoztatást ad.

Megszakítás