Gödöllői polgármesteri hivatal

Hirdetmények

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY

Gödöllő Város Önkormányzata (2100 Gödöllő, Szabadság tér 6.) két fordulós pályázatot hirdet a gödöllői 8102/3, 8126/1, és 8126/3 helyrajzi számú, beépítetlen terület megnevezésű, Berente utcai telek ingatlanok tulajdonjogának megszerzésére.

A pályázat a 8102/3, 8126/1, helyrajzi számú beépítetlen terület megnevezésű ingatlanra külön-külön és együtt, a 8126/1 és a 8126/3 helyrajzi számú ingatlanok kizárólag együtt nyújtható be.

Előnyben részesülnek azok a pályázók, akik a teljes ingatlanegyüttes megvételére tesznek ajánlatot.

Az ingatlanok irányára:

1./ 8102/3 hrsz.; terület: 800 m2; ingatlan-nyilvántartási megnevezés: beépítetlen terület; az ingatlan minimum irányára mindösszesen: 18.800.000 Ft;

2./ 8126/1 hrsz.; 1231 m2; beépítetlen terület; 29.000.000 Ft;
3./ 8126/3
hrsz.; 140 m2; beépítetlen terület (8126/1 hrsz.-ú ingatlan közút-kapcsolatát szolgálja); 2.000.000 Ft;

Összesen:  2171 m2 , 49.800.000 Ft

Az ajánlatok benyújthatók: 2020. november 9. napján 12.00 óráig.

A pályázati tájékoztató a mellékletből  tölthető le.

Az ajánlatok a pályázati tájékoztatóban megjelölt tartalommal postai úton, vagy személyesen, Gödöllő Város Önkormányzata 2100 Gödöllő, Szabadság tér 6. I. em. 113. számú iroda, vagy az I. em. Jegyzői titkárság címén nyújthatók be. Személyesen, vagy képviselő útján beadott ajánlatok esetében átvételi elismervényt ad a kiíró.

A pályázat kiírója a nyertes pályázóval ingatlan adásvételi szerződést köt.

A pályázat második fordulójában az ajánlott bruttó vételár 10 %-ának megfelelő összegű bánatpénzt kell megfizetnie a pályázónak a kiíró részére.

A pályázat nyertesének a szerződéskötést megelőzően természetes személy esetén igazolni kell a személyazonosságát, meg kell adni adóazonosító jelét. Nem természetes személy esetén igazolnia kell, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdésében foglaltak alapján átlátható szervezet. A pályázat nyertesével nem köthető meg a szerződés, amennyiben személyazonosságát nem igazolja, adóazonosító jelét nem adja meg, illetve nem igazolja, hogy átlátható szervezet vagy igazolása alapján megállapítható, hogy nem átlátható szervezet.

Részletesebb tájékoztatást, illetve konzultációs lehetőséget dr. Kiss Árpád jegyző és Ecseriné Grznár Edit vagyongazdálkodási munkatárs biztosít (tel.: 28/529-190, 28/529-237, e-mail: grznar.edit@godollo.hu). Az ingatlanok Ecseriné Grznár Edittel a 28/529-237-es telefonszámon egyeztetett időpontban megtekinthetők.

melléklet: http://www.godollo.hu/wp-content/uploads/2020/10/palyazat_Berente.pdf

Megszakítás