Gödöllői polgármesteri hivatal

Főépítészi iroda

TÁJÉKOZTATÁS Gödöllő város településrendezési eszközeinek módosításáról

Gödöllő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 210/2019. (XI. 21.) határozatával módosította Gödöllő város közigazgatási területének felhasználását meghatározó településszerkezeti tervének településszerkezeti tervlapját és a településszerkezeti terv leírását, továbbá megalkotta Gödöllő város helyi építési szabályzatáról szóló 30/2018. (XII. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 21/2019. (XI. 22) önkormányzati rendeletét, amely 2019. december 21-én lép hatályba.

Gödöllő város településrendezési eszközeinek – 85/2009. (IV.23.) sz. önkormányzati határozattal jóváhagyott településszerkezeti terv (TSZT), Gödöllő város helyi építési szabályzatáról szóló 30/2018. (XII. 14.) önkormányzati rendelet (GÉSZ) – módosítására a beérkezett kisebb, a város biológiai aktivitásértékét nem érintő változtatási igények átvezetése miatt volt szükség.

A módosított településszerkezeti terv és helyi építési szabályzat megtekinthető alábbi címekre kattintva, továbbá nyomtatva az ügyfélszolgálati irodán (Petőfi tér 4-6.) szerdai ügyfélfogadási időben:

Módosított Településszerkezeti Terv

Módosított Településszerkezeti Leírás

Helyi Építési Szabályzatot módosító 21/2019. (XI.22.) rendelet

Módosított Szabályozási Tervlap_(SZT4)

Módosított Szabályozási Tervlap (SZT5)

Módosított Szabályozási Tevlap (SZT8)

Módosított Szabályozási Tervlap (SZT9)

 

Gödöllő, 2019. december 6.

Dr. Gémesi György

polgármester

Hozzászólások
Megszakítás