Gödöllői polgármesteri hivatal

Testületi ülések​

2017. április 27.

Meghívó a képviselő-testület 2017. április 27-én tartandó ülésére

1. Javaslat a Gödöllői Református Egyházközség 401 hrsz-ú telkének kiemelt fejlesztési területté nyilvánítására tornacsarnok építése céljából

2. Javaslat a Budapest, Rákos – Hatvan vasútvonal Gödöllőt érintő átépítéshez szükséges településrendezési szerződés és az azt megalapozó tanulmányterv elfogadására

3. Javaslat a kiemelt fejlesztések megvalósítása érdekében a helyi építési szabályzat módosítási eljárásának megindítására

4. Javaslat Gödöllő Város Önkormányzata 2016. évi zárszámadása, pénzmaradvány elszámolása elfogadására

4. Javaslat Gödöllő Város Önkormányzata 2016. évi zárszámadása, pénzmaradvány elszámolása elfogadására – könyvvizsgálói jelentés

5. Beszámoló a Gödöllő város nemzeti vagyonát érintő tulajdonosi jogok és kötelezettségek joggyakorlásáról, a 8/2012. (III. 8.) számú önkormányzati rendelet 5. §-a alapján

6. Javaslat Gödöllő város 2017. évi költségvetéséről és a gazdálkodással összefüggő egyes feladatokról szóló 1/2017. (I.27.9 önkormányzati rendelet módosítására

7. Javaslat a Gödöllő város nemzeti vagyonáról szóló 8/2012. (III.8.) sz. önkormányzati rendelet módosítására

8. Javaslat a közterületek elnevezéséről, azok jelöléséről és a házszámozás rendjéről szóló 12/2015. (V. 14.) önkormányzati rendelet módosítására

9. Javaslat szándéknyilatkozat kiadására a Karácsonyház helyszínének biztosítása céljából

10. Javaslat a Magyar Ebtenyésztők Országos Egyesületeinek Szövetsége részére terület biztosítására kinológiai bázis megvalósításához

11. Javaslat szerződés megkötésére a Lear Corporation Hungary Kft.-vel önkormányzati tulajdonú ingatlanrész használatáról

12. Beszámoló a 2016. évi ellenőrzési tapasztalatokról

13. Javaslat a „Rönkvár Zöldítés” című pályázat megvalósításához kölcsön nyújtására

14. Javaslat „Önkormányzati feladatellátását szolgáló fejlesztések támogatására” elnevezésű pályázaton történő részvételre

15. Javaslat a város közéleti, kulturális egyesületei, egyesületszerűen működő közösségei, civil szervezetei támogatására

16. Javaslat a 2018-s tematikus év témájára és elnevezésére

17. Javaslat az „Európa Kulturális Fővárosa Gödöllő 2023” elfogadott logó módosításának jóváhagyására

18. Javaslat a Józsa Tésztaipari és Kereskedelmi Kft. „Gödöllő” településnév és a város címerének használatára vonatkozó kérelmének elbírálására

Az ülés jegyzőkönyve

 

 

 

 

 

Letölthető dokumentumok

Megszakítás