Gödöllői polgármesteri hivatal

Testületi ülések​

2020. március 12.

Meghívó a képviselő-testület 2020. március 12-én tartandó ülésére

1. Javaslat a Gödöllői Kikelet Óvoda működtetésével kapcsolatban megkötött bérleti szerződés meghosszabbítására

2. Javaslat a VÜSZI kft. 2020. üzleti tervére – ügyvezető előterjesztése

2. Javaslat a VÜSZI Nonprofit Közhasznú Kft. 2020. évi üzleti tervére – polgármester előterjesztése

3. Javaslat Gödöllő Város Önkormányzata és a VÜSZI Nonprofit Közhasznú Kft. közötti szerződések felülvizsgálatára

4. Javaslat Gödöllő Város Önkormányzata és a Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft. közötti Közművelődési Megállapodás megkötésére a 2020. évre

5. Javaslat a Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft. alapító okiratának és Javadalmazási és Közzétételi szabályzatának elfogadására

6. Javaslat az Egyesített Szociális Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata, Szakmai Programja, Házirendje és Megállapodásai jóváhagyására

6. napirendhez mellékletek

7. Javaslat az Egyesített Szociális Intézmény Alapító okiratának módosítására

8. Javaslat a Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ 2019. évi beszámolójának és a 2020.évi munkatervének elfogadására

8. napirendhez melléklet Gödöllői Városi Könyvtár 2019. évi beszámolója

8. napirendhez melléklet Gödöllői Városi Könyvtár 2020. munkaterve

9. Javaslat a Gödöllői Városi Múzeum 2019. évi beszámolójának és a 2020.évi munkatervének elfogadására

9. napirendhez Múzeum 2019. évi beszámolója

9. napirendhez Múzeum 2020. évi munkaterve

10. Javaslat a Gödöllői Városi Múzeum Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására valamint Középtávú Stratégiai tervének és Állományvédelmi stratégiájának elfogadására

10. napirendhez Múzeum SZMSZ

10. napirendhez Múzeum Középtávú Stratégia

10. napirendhez Múzeum Állományvédelmi Stratégia

11. Javaslat Gödöllő Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről és a gazdálkodással összefüggő egyes feladatokról szóló 1/2019. (II.01.) számú önkormányzati rendelet módosítására

12. Javaslat az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletére vonatkozó egyes szabályokról szóló 25/2018. (X.19.) önkormányzati rendelet módosítására

13. Javaslat egyes önkormányzati tulajdonú lakások bérbeadása céljára pályázat kiírására

14. Javaslat a szociális rászorultságtól függő, valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 3/2015. (II.6.) számú önkormányzati rendelet egyes rendelkezéseinek módosítására

15. Javaslat Gödöllő Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 20/2019. (XI.07.) önkormányzati rendelet módosítására

16. Javaslat Gödöllő Város Önkormányzata 2020. évi összesített közbeszerzési tervének elfogadására

17. Javaslat a Gödöllő Város Önkormányzata által lefolytatandó, Gödöllő, Szabadság tér 6. szám alatti épület (Városháza) bővítése tárgyú közbeszerzési eljárás során kötendő kivitelezési szerződés aláírásához szükséges fedezet biztosítására

18. Javaslat a Grassalkovich-pince védelem alá helyezésének kezdeményezésére

19. Javaslat a Gödöllői Sport Klubbal szerződések megkötésére

20. Javaslat a sportfeladatokra biztosított 37.000 E Ft keretösszeg felosztására

21. Javaslat Gödöllő Város Önkormányzata által kiírt pályázati pénz felosztására a civil szervezetek, oktatási, kulturális intézmények, művészeti csoportok számára testvérvárosainkba történő tanulmányútra, közös programokra, vagy vendégcsoportok fogadására

22. Javaslat a város közéleti, kulturális egyesületei, egyesületszerűen működő közösségei, civil szervezetei támogatására

23. Javaslat pályázat benyújtására a Nemzeti Kulturális Alap által kiírt felhívásra a „Gödöllői Város Múzeum épületének részleges felújítása” tárgyában

Az ülés jegyzőkönyve

 

Letölthető dokumentumok

Megszakítás