Hírek

Partnerségi egyeztetés Gödöllő Város településrendezési eszközeinek módosításáról

Ezúton tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy partnerségi egyeztetést tartunk Gödöllő város településrendezési eszközeinek módosítása vonatkozásában (munkaközi partnerségi tájékoztatás).

Az elkészült tervdokumentáció tartalma, a módosítás indoka:

1. Budapesti Agglomerációhoz tartozó települések esetén Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvény előírja, hogy az e törvény hatálybalépése előtt elfogadott településrendezési eszközöket 2021. december 31-ig felül kell vizsgálni, meg kell feleltetni a módosított területrendezési követelményeknek. A módosítási kötelezettség teljesítése lehetőséget ad továbbá a legutóbbi módosítási eljárásból kimaradt, illetve azóta beérkezett kérelmek megvizsgálására és a rendelet szükség szerinti módosítására is.

Az elkészített javaslati tervdokumentáció itt tekinthető meg:

2018. évi CXXXIX. törvénynek való megfeleltetési dokumentáció

Alátámasztó munkarész – változások leírása, indoklása

Környezet védelméért felelős szerveknek – rövidített összefoglaló tervezett módosításokról 

Településszerkezeti terv

Településszerkezeti terv leírása

Rendelet-tervezet, Szabályozási tervlapok: Rendelet-tervezet

SZT 1 szelvény

SZT 2 szelvény

SZT_3_szelvény

SZT_4_szelvény

SZT_5_szelvény

SZT_6_szelvény

SZT_7_szelvény

SZT_8_szelvény

SZT_9_szelvény

SZT_10_szelvény

SZT_11_szelvény

SZT_12_szelvény

SZT_13_szelvény

SZT_14_szelvény

SZT_15_szelvény

SZT_16_szelvény

SZT_17_szelvény

SZT_18_szelvény

 

2. A Csanak és egyéb területek vonatkozásában tavaly készített és jóváhagyott tervdokumentáció véleményezési eljárását – a Pest      Megyei Kormányhivatal törvényességi felhívására tekintettel – újra le kívánjuk folytatni, így a tervdokumentációt változatlan tartalommal partnerségi egyeztetésre bocsájtjuk.

Az elkészített javaslati tervdokumentáció itt tekinthető meg:

Alátámasztó munkarész – változások leírása, indoklás

Településszerkezeti Tervlap,Településszerkezeti Terv leírása

Rendelet_tervezet

Szabályozási terv szelvényei:

SZT_1_szelvény

SZT_2_szelvény

SZT_3_szelvény

SZT_4_szelvény

SZT_5_szelvény

SZT_6_szelvény

SZT_7_szelvény

SZT_8_szelvény

SZT_9_szelvény

SZT_10_szelvény

SZT_11_szelvény

SZT_12_szelvény

SZT_13_szelvény

SZT_14_szelvény

SZT_15_szelvény

SZT_16_szelvény

SZT_17_szelvény

SZT_18_szelvény 

 

Észrevételeiket, javaslataikat írásban 2021. október 13-ig adhatják meg (alábbi vonatkozó jogszabály szerint kizárólag) elektronikus úton Gödöllő város főépítészének címezve a partnersegi@godollo.hu e-mail címre.

A partnerségi egyeztetés keretében, tekintettel a veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló 2021. évi. XCIX. Törvény Településrendezésre vonatkozó átmeneti szabályaira személyes megjelentéssel járó lakossági fórumra nem kerül sor. E helyett – amennyiben igény merül fel rá – online lakossági fórumot (videókonferenciát) tartunk, 2021. szeptember 28-án, kedden 16.00-tól. Az online lakossági fórumon való részvétel regisztrációhoz kötött. Részvételi szándékukat a partnersegi@godollo.hu címre megküldve 2021. szeptember 28. 8.00 óráig jelezhetik.

 

Dr. Gémesi György

polgármester

Share on facebook
Megosztás Facebookon.
Share on email
Küldd el emailben
Share on print
Nyomtatás

Hozzászólások

Skip to content