Gödöllői polgármesteri hivatal

Hírek

Partnerségi egyeztetés Gödöllő Város településrendezési eszközeinek módosításáról

Ezúton tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy partnerségi egyeztetést tartunk Gödöllő város településrendezési eszközeinek módosítása vonatkozásában (munkaközi partnerségi tájékoztatás).

Az elkészült tervdokumentáció tartalma, a módosítás indoka:

1. Budapesti Agglomerációhoz tartozó települések esetén Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvény előírja, hogy az e törvény hatálybalépése előtt elfogadott településrendezési eszközöket 2021. december 31-ig felül kell vizsgálni, meg kell feleltetni a módosított területrendezési követelményeknek. A módosítási kötelezettség teljesítése lehetőséget ad továbbá a legutóbbi módosítási eljárásból kimaradt, illetve azóta beérkezett kérelmek megvizsgálására és a rendelet szükség szerinti módosítására is.

Az elkészített javaslati tervdokumentáció itt tekinthető meg:

2018. évi CXXXIX. törvénynek való megfeleltetési dokumentáció

Alátámasztó munkarész – változások leírása, indoklása

Környezet védelméért felelős szerveknek – rövidített összefoglaló tervezett módosításokról 

Településszerkezeti terv

Településszerkezeti terv leírása

Rendelet-tervezet, Szabályozási tervlapok: Rendelet-tervezet

SZT 1 szelvény

SZT 2 szelvény

SZT_3_szelvény

SZT_4_szelvény

SZT_5_szelvény

SZT_6_szelvény

SZT_7_szelvény

SZT_8_szelvény

SZT_9_szelvény

SZT_10_szelvény

SZT_11_szelvény

SZT_12_szelvény

SZT_13_szelvény

SZT_14_szelvény

SZT_15_szelvény

SZT_16_szelvény

SZT_17_szelvény

SZT_18_szelvény

 

2. A Csanak és egyéb területek vonatkozásában tavaly készített és jóváhagyott tervdokumentáció véleményezési eljárását – a Pest      Megyei Kormányhivatal törvényességi felhívására tekintettel – újra le kívánjuk folytatni, így a tervdokumentációt változatlan tartalommal partnerségi egyeztetésre bocsájtjuk.

Az elkészített javaslati tervdokumentáció itt tekinthető meg:

Alátámasztó munkarész – változások leírása, indoklás

Településszerkezeti Tervlap,Településszerkezeti Terv leírása

Rendelet_tervezet

Szabályozási terv szelvényei:

SZT_1_szelvény

SZT_2_szelvény

SZT_3_szelvény

SZT_4_szelvény

SZT_5_szelvény

SZT_6_szelvény

SZT_7_szelvény

SZT_8_szelvény

SZT_9_szelvény

SZT_10_szelvény

SZT_11_szelvény

SZT_12_szelvény

SZT_13_szelvény

SZT_14_szelvény

SZT_15_szelvény

SZT_16_szelvény

SZT_17_szelvény

SZT_18_szelvény 

 

Észrevételeiket, javaslataikat írásban 2021. október 13-ig adhatják meg (alábbi vonatkozó jogszabály szerint kizárólag) elektronikus úton Gödöllő város főépítészének címezve a partnersegi@godollo.hu e-mail címre.

A partnerségi egyeztetés keretében, tekintettel a veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló 2021. évi. XCIX. Törvény Településrendezésre vonatkozó átmeneti szabályaira személyes megjelentéssel járó lakossági fórumra nem kerül sor. E helyett – amennyiben igény merül fel rá – online lakossági fórumot (videókonferenciát) tartunk, 2021. szeptember 28-án, kedden 16.00-tól. Az online lakossági fórumon való részvétel regisztrációhoz kötött. Részvételi szándékukat a partnersegi@godollo.hu címre megküldve 2021. szeptember 28. 8.00 óráig jelezhetik.

 

Dr. Gémesi György

polgármester

Megosztás Facebookon.
Küldd el emailben
Nyomtatás

Hozzászólások

Megszakítás