Gödöllői polgármesteri hivatal

Testületi ülések​

2019. szeptember 19.

Meghívó a Képviselő-testület 2019. szeptember 19-én tartandó ülésére

1. Javaslat a 2. számú háziorvosi körzetre vonatkozó szerződés megkötésére

2. Javaslat Gödöllő Város 2019. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről

2. napirendhez 1 melléklet VÜSZI Kft 2019. I. félévi beszámolója

2. napirendhez 2 melléklet KALÓRIA Kft 2019. I. félévi beszámolója

2. napirendhez 3 melléklet Művészetek Háza Kft. 2019. I. félévi beszámolója

2. napirendhez 4 melléklet Tavhő Kft 2019. I. félévi beszámolója

2 napirendhez 5 melléklet Piac Kft 2019. I. félévi beszámolója

2. napirendhez 6 melléklet Erzsébet Szálloda Kft 2019. I. félévi beszámolója

3. Beszámoló a Gödöllő város nemzeti vagyonát érintő tulajdonosi jogok és kötelezettségek gyakorlásáról, a 8/2012.(III.8.) önkormányzati rendelet 5.§-a alapján

4. Javaslat Gödöllő Város 2019. évi költségvetéséről és gazdálkodással összefüggő egyes feladatokról szóló 1/2019 (II.1.) számú önkormányzati rendelet módosítására

5. Javaslat a Gödöllői Piac Kft. 2020. évi bérleti díjainak megállapítására

6. Felhatalmazás a VÜSZI Nonprofit Kft. részére a növényápolási szolgáltatás megrendelésére irányuló, 2020-2022. közötti időszakra vonatkozó közbeszerzési eljárás megindítására, döntés a fedezet biztosításáról

7. Javaslat a gödöllői 4128/1 helyrajzi számú ingatlan (Szabadság úti óvoda) tulajdonjogának átruházásáról szóló szerződés elfogadására

8. Szándéknyilatkozat a Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft. nevének Hegedűs Gyula Színház Nonprofit Közhasznú Kft. névre történő megváltoztatására

9. Javaslat a Gödöllő és Környéke Közbiztonságáért Közalapítvány alapító okiratának módosítására

10. Javaslat településrendezési szerződések megkötésére

11. Javaslat Gödöllő város településrendezési eszközei (TSZT, GÉSZ) módosítása véleményezési szakaszának lezárására

13. Javaslat a 2019. évi közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra pályázat benyújtására

14. Javaslat a Gödöllői Református templom felújításához támogatás nyújtására

15. Javaslat a képviselő-testület 2019. II. félévi munkatervére

16. Javaslat közterület használatáról szóló szerződés meghosszabbítására

Az ülés jegyzőkönyve

 

Letölthető dokumentumok

Megszakítás