Gödöllői polgármesteri hivatal

Testületi ülések​

2019. március 28.

Meghívó Gödöllő Város Képviselő-testületének 2019. március 28-án tartandó ülésére

1. Javaslat a Gödöllői Könyvtár és Információs Központ 2018. évi beszámolójának és a 2019. évi munkatervének elfogadására

2. Javaslat a Gödöllői Városi Múzeum 2018. évi beszámolójának és a 2019.évi munkatervének elfogadására

3. Javaslat múzeumi műtárgyak kölcsönzésére

4. Javaslat a Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata, Szakmai Programja, Házirendje és Megállapodásai jóváhagyására

5. Javaslat a szociális rászorultságtól függő, valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 3/2015. (II.6.) számú önkormányzati rendelet egyes rendelkezéseinek módosítására

6. Javaslat a Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft. 2019. évi üzleti tervére -ügyvezetői előterjesztés

6. Javaslat a Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft. 2019. évi üzleti tervére -polgármesteri előterjesztés

7. Javaslat Gödöllő Város Önkormányzata és a Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft. közötti Közművelődési Megállapodás megkötésére a 2019. évre

8. Javaslat a Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft. bérleti szerződésének módosítására

9. Javaslat a Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft. és a Gödöllő Néptáncegyüttes Egyesület közötti bérleti szerződés megkötésének jóváhagyására

10. Javaslat maximálisan felvehető tanulólétszám emelésének véleményezésére

11. Javaslat egyes önkormányzati rendeletek módosítására és a választási plakátok elhelyezéséről szóló 3/2014.(II.10.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésére

12.Javaslat a földgáz energia beszerzésére, valamint a villamos energia beszerzésére irányuló közbeszerzési eljárások megindítására

13. Javaslat a Kossuth Lajos u. 31-33. szám alatti vendéglátóipari egység mellett lévő 444/48 helyrajzi számú közterület részének értékesítésére

13. Javaslat a Kossuth Lajos u. 31-33. szám alatti vendéglátóipari egység mellett lévő 444/48 helyrajzi számú közterület részének értékesítésére – térkép

14. Javaslat a 4849/26 helyrajzi számú ingatlan értékesítésére

15. Javaslat a gödöllői 2313/1 helyrajzi számú ingatlanra vonatkozó tulajdonjogi igény bejelentésére

16. Javaslat vízkorlátozási intézkedési terv jóváhagyására

17. Javaslat a gödöllői 4427/7 helyrajzi számú közterület elnevezésének elfogadására

18. Javaslat a Gödöllő, Deák Ferenc tér 1. II/8., a Deák Ferenc tér 2. Fszt. 1., a Deák Ferenc tér 3. Fszt. 1., a Deák Ferenc tér 3. II/10., a Deák Ferenc tér 3. II/14., szám alatt üres önkormányzati tulajdonú lakások bérbevételére beérkezett pályázatok értékelésére

19. Javaslat a gödöllői ingatlan nyilvántartásban 185/5/A/6 helyrajzi szám alatt felvett, természetben a 2100 Gödöllő, Szent János u. 26., fszt. 6. szám alatti önkormányzati tulajdonú lakás bérleti szerződésének megkötésére

20. Javaslat Gödöllő Város Önkormányzata által kiírt pályázati pénz felosztására a civil szervezetek, oktatási, kulturális intézmények, művészeti csoportok számára testvérvárosainkba történő tanulmányútra, közös programokra, vagy vendégcsoportok fogadására

21. Javaslat a sportfeladatokra biztosított 37.000 E Ft felosztására

22. Javaslat a Gödöllői Mesevilág Bölcsőde vezetőjének intézményvezetői megbízatásának meghosszabbítására

23. Javaslat a Gödöllői Palotakert Óvoda intézményvezetői pályázatának kiírására

24. Javaslat az Erzsébet Királyné Szálloda Kft. által bérbe adott bérlemény bérlője székhelyhasználati kérelmének elbírálására

25. Tájékoztatás együttműködési megállapodás megkötéséről a MÁV-HÉV Helyiérdekű Vasút Zártkörűen Működő Részvénytársasággal

26. Javaslat zajvédőfal továbbépítésére vonatkozó kérés továbbítására

27. Javaslat a súlykorlátozással érintett utak engedéllyel történő használatáról szóló 3/2019.(II.22.) önkormányzati rendelet módosítására

Az ülés jegyzőkönyve

Letölthető dokumentumok

Megszakítás