Gödöllői polgármesteri hivatal

Hírek

Meghívó a képviselő-testület december 13-i ülésére

godollo_s

Meghívó Gödöllő Város Képviselő-testülete december 13-án 8 órakor tartandó ülésére
Az ülés helye: Gödöllői Királyi Váró

NAPIREND:

1. Javaslat Gödöllő város 2017. évre vonatkozó környezeti állapot értékelésének elfogadására
Előterjesztő: Dr. Gémesi György polgármester
Megtárgyalja: Városfejlesztési Bizottság
Meghívott: Magóné Szőke Szilvia a WENFIS Mérnöki Iroda Kft. Környezetvédelmi szakértője

Az előterjesztés

Gödöllő város 2017. évi környezeti állapot értékelése

2. Javaslat a Gödöllő Város Önkormányzata közművelődési feladatairól szóló 26/2015.(XI.20.) önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Dr. Gémesi György polgármester
Megtárgyalja: Jogi és Ügyrendi Bizottság, Kulturális, Sport és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága
Meghívott: Kovács Balázs ügyvezető

Az előterjesztés

3. Javaslat a Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft. alapító okiratának módosítására
Előterjesztő: Dr. Gémesi György polgármester
Megtárgyalja: Jogi és Ügyrendi Bizottság, Kulturális, Sport és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága
Meghívott: Kovács Balázs ügyvezető

Az előterjesztés

4. Javaslat a Dunakeszi Tankerületi Központtal kötött, az osztott használatú ingatlanok üzemeltetési költség megosztásáról szóló szerződés 2. számú módosítására
Előterjesztő: Dr. Gémesi György polgármester
Megtárgyalja: Gazdasági Bizottság, Jogi és Ügyrendi Bizottság

Az előterjesztés

5. Javaslat Gödöllő város településrendezési eszközeinek (TSZT, GÉSZ) elfogadására
Előterjesztő: Dr. Gémesi György polgármester
Megtárgyalja: Városfejlesztési Bizottság, Jogi és Ügyrendi Bizottság

Az előterjesztés

godollo_DOK-2-TSZT-LEIRAS-20181204

Godollo_TSZT

Godollo_TSZT_ertekvedelem

godollo_GESZ_tervezet_20181206

Godollo_SZT_1_szelv

Godollo_SZT_2_szelv

Godollo_SZT_3_szelv

Godollo_SZT_4_szelv

Godollo_SZT_5_szelv

Godollo_SZT_6_szelv

Godollo_SZT_7_szelv

Godollo_SZT_8_szelv

Godollo_SZT_9_szelv

Godollo_SZT_10_szelv

Godollo_SZT_11_szelv

Godollo_SZT_12_szelv

Godollo_SZT_13_szelv

Godollo_SZT_14_szelv

Godollo_SZT_15_szelv

Godollo_SZT_17_szelv

Godollo_SZT_18_szelv

 

6. Javaslat a településkép védelméről szóló 24/2017. (XII. 15.) önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Dr. Gémesi György polgármester
Megtárgyalja: Városfejlesztési Bizottság, Jogi és Ügyrendi Bizottság

Az előterjesztés

7. Javaslat a hitelfelvételi szerződés megkötésére és a hitel 2018. évi lehívására
Előterjesztő: Dr. Gémesi György polgármester
Megtárgyalja: Jogi és Ügyrendi Bizottság, Pénzügyi Bizottság

Az előterjesztés

8. Javaslat a „Gödöllő város közigazgatási területén, menetrend szerinti helyi autóbusz-közlekedés közszolgáltatási szerződés keretében történő ellátására” meghirdetett pályázat elbírálására
Előterjesztő: Dr. Gémesi György polgármester
Megtárgyalja: Gazdasági Bizottság, Jogi és Ügyrendi Bizottság

Az előterjesztés

9. Javaslat Gödöllő Város Helyi Esélyegyenlőségi Programjának (2018-2023.) elfogadására
Előterjesztő: Dr. Gémesi György polgármester
Megtárgyalja: Szociális Bizottság, Egészségügyi Bizottság, Ifjúsági és Köznevelési Bizottság

Az előterjesztés

10. Javaslat az Önkormányzat 2019. évi belső ellenőrzési tervére
Előterjesztő: Dr. Kiss Árpád jegyző
Megtárgyalja: Pénzügyi Bizottság

Az előterjesztés

11. Javaslat az 5332/A/4 helyrajzi szám alatt felvett, természetben a 2100 Gödöllő, Állomás u. 18/6. sz. alatti alagsori önkormányzati tulajdonú lakás cserével történő bérleti szerződésének megkötésére
Előterjesztő: Dr. Kiss Árpád jegyző
Megtárgyalja: Gazdasági Bizottság

Az előterjesztés

12. Javaslat garázsbérleti szerződések meghosszabbítására
Előterjesztő: Dr. Kiss Árpád jegyző
Megtárgyalja: Gazdasági Bizottság

Az előterjesztés

13. Javaslat egyes üres önkormányzati tulajdonú lakások költségelvű lakbér fizetés melletti bérbeadási pályázata feltételeinek meghatározására
Előterjesztő: Dr. Kiss Árpád jegyző
Megtárgyalja: Gazdasági Bizottság

Az előterjesztés

14. Javaslat a 212/3/C/4 helyrajzi szám alatt felvett, természetben a 2100 Gödöllő, Deák Ferenc tér 3. Fszt. 2. sz. alatti önkormányzati tulajdonú lakás bérleti szerződésének meghosszabbítására
Előterjesztő: Dr. Kiss Árpád jegyző
Megtárgyalja: Gazdasági Bizottság

Az előterjesztés

15. Egyebek

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46.§ (2) bekezdés a) pontja értelmében a képviselő-testület az alábbi napirendet zárt ülés keretében tárgyalja meg:

16. Javaslat a „Gödöllő Kultúrájáért” díj adományozására
Előterjesztő: Dr. Gémesi György polgármester
Megtárgyalta: Kulturális, Sport és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága

Megosztás Facebookon.
Küldd el emailben
Nyomtatás

Hozzászólások

Megszakítás