Adó kategóriák: Ügyleírások

ÖNKORMÁNYZATI ADÓK, ILLETÉKEK, DÍJAK ÉS ADÓK MÓDJÁRA BEHAJTANDÓ KÖZTARTOZÁSOK NYILVÁNTARTÁSA

Az ügyintézők feladata az építményadó, telekadó, gépjárműadó, iparűzési adó, idegenforgalmi adó, talajterhelési díj, bírság, késedelmi pótlék, egyéb befizetések, idegen bevételek befizetésének könyvelése, túlfizetések átvezetése, kiutalása. Adószámlák felülvizsgálata. Kivetési iratok kezelése. Előírások, törlések nyilvántartásba vétele. Számlaegyenleg értesítők és adófizetési kötelezettséget érintő speciális helyben iktatott határozatok elkészítése. A köztartozásról adóigazolást állítanak ki.

IRODAVEZETŐI FELADATOK

Az irodavezető a jegyző felügyelete alatt a képviselő-testület és a polgármester célkitűzéseinek megfelelően irányítja az irodát. Folyamatosan ellenőrzi az iroda munkáját, betartva és betartatva a törvényességet, hatékonyságot, célszerűséget. Javaslatot tesz a helyi jogalkotásra, törvényi felhatalmazás alapján rendelet-tervezeteket alkot. Értékeli az irodán dolgozó munkatársak munkáját, teljesítmény-követelményt készít.

IDEGENFORGALMI ADÓ ÜGYEK

A helyi adókról szóló 17/2016(X.21.) sz. önkormányzati rendeletben foglaltak szerint az ügyintéző ellenőrzi a benyújtott bevallásokat, adómentességet, illetve a nyilvántartási kötelezettségben foglaltak betartását. Adókötelezettség terheli azt a magánszemélyt, aki nem állandó lakosként az önkormányzat illetékességi területén legalább egy vendégéjszakát eltölt és a mentességi körön ( pl. gödöllői oktatási intézmény hallgatója, gödöllői vállalkozás munkavállalója) kívül esik. …

IDEGENFORGALMI ADÓ ÜGYEK Read More »

ÉPÍTMÉNYADÓ ÜGYEK

A helyi adókról szóló 17/2016.(X.21.) számú – módosított – önkormányzati rendelet alapján adóköteles az önkormányzat illetékességi területén lévő építmények közül a lakás és a nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész. Az adókötelezettség az építmény valamennyi helyiségére kiterjed, annak rendeltetésétől, illetőleg hasznosításától függetlenül. A rendeletben foglalt lényegesebb adómentességek és kedvezmények magánszemély tulajdonában lévő gépjármű tárolására szolgáló …

ÉPÍTMÉNYADÓ ÜGYEK Read More »

ELJÁRÁSI ILLETÉK

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. tv. szerint a közigazgatási hatósági eljárásokat illetékfizetési kötelezettség terhelheti. A hatósági igazolás kiadásának kérésekor és a méltányossági kérelmek benyújtásával egyidejűleg illetéket kell fizetni. Az illeték mértéke eljárásonként változhat, megfizetése az adóirodán beszerezhető államigazgatási eljárási készpénz-átutalási megbízáson (csekken), vagy átutalással teljesíthető.

MAGÁNSZEMÉLY KOMMUNÁLIS ADÓJA

BEVALLÁS Amennyiben a tulajdonostársak megállapodnak, hogy csak egyikük lesz az adóalanya, illetve az adófizető, akkor a Megállapodás alapján benyújtott bevallás-t kell jelölni. Ez esetben a mellékelt megállapodás nyomtatványt is ki kell tölteni. Bevallás benyújtója az adófizető lesz, további adóalanyok pedig a tulajdonostársak. 1 példány bevallást és 1 példány megállapodást szükséges kitölteni. Nem megállapodás alapján benyújtott …

MAGÁNSZEMÉLY KOMMUNÁLIS ADÓJA Read More »

HELYI IPARŰZÉSI ADÓ

A helyi iparűzési adó tekintetében a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban: Htv.) 35. § alapján az önkormányzat illetékességi területén végzett vállalkozási tevékenység keletkeztet adókötelezettséget. A vállalkozó iparűzési tevékenységet végez az önkormányzat illetékességi területén, ha ott székhellyel, telephellyel rendelkezik, függetlenül attól, hogy tevékenységét részben vagy egészben székhelyén, telephelyén kívül folytatja. Az adó alanya …

HELYI IPARŰZÉSI ADÓ Read More »

ADÓK MÓDJÁRA BEHAJTANDÓ, IDEGEN HELYRŐL KIMUTATOTT KÖZTARTOZÁSOK

Az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról szóló 2017. évi CLIII. tv. adók módjára rendeli el többek között behajtani a szabálysértési bírságot, elővezetési költség, valamint a víz-, és csatorna érdekeltségi hozzájárulási díj hátralékot. A rendőrség, földhivatal, csatornamű társulás, egyéb szervek által behajtásra átadott megkeresésükre az ügyintézők fizetési felszólítást küldenek a hátralékosnak. Amennyiben a felhívás eredménytelen, úgy …

ADÓK MÓDJÁRA BEHAJTANDÓ, IDEGEN HELYRŐL KIMUTATOTT KÖZTARTOZÁSOK Read More »

ADÓ-, ÉS ÉRTÉKBIZONYÍTVÁNYOK KIÁLLÍTÁSA

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvényben foglaltak alapján az ügyintéző meghatározott ügyekben hatósági bizonyítványt állít ki. Hatósági bizonyítvány az adó-, és értékbizonyítvány is, melyet külön jogszabály rendelkezése alapján ügyfél kérelmére, vagy hatóság megkeresésére az ügyintéző többek között hagyatéki ügyekben, végrehajtási ügyben, gyámügyben a helyszíni szemlét követően készít el.

Skip to content