Gödöllői polgármesteri hivatal

Testületi ülések​

2018. december 13.

Meghívó a képviselő-testületi ülésre

1. Javaslat Gödöllő város 2017. évre vonatkozó környezeti állapot értékelésének elfogadására

Gödöllő város 2017. évi környezeti állapot értékelése

2. Javaslat a Gödöllő Város Önkormányzata közművelődési feladatairól szóló 26/2015.(XI.20.) önkormányzati rendelet módosítására

3. Javaslat a Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft. alapító okiratának módosítására

4. Javaslat a Dunakeszi Tankerületi Központtal kötött, az osztott használatú ingatlanok üzemeltetési költség megosztásáról szóló szerződés 2. számú módosítására

5. Javaslat Gödöllő város településrendezési eszközeinek (TSZT, GÉSZ) elfogadására

godollo_DOK-2-TSZT-LEIRAS-20181204

Godollo_TSZT

Godollo_TSZT_ertekvedelem

godollo_GESZ_tervezet_20181206

Godollo_SZT_1_szelv

Godollo_SZT_2_szelv

Godollo_SZT_3_szelv

Godollo_SZT_4_szelv

Godollo_SZT_5_szelv

Godollo_SZT_6_szelv

Godollo_SZT_7_szelv

Godollo_SZT_8_szelv

Godollo_SZT_9_szelv

Godollo_SZT_10_szelv

Godollo_SZT_11_szelv

Godollo_SZT_12_szelv

Godollo_SZT_13_szelv

Godollo_SZT_14_szelv

Godollo_SZT_15_szelv

Godollo_SZT_17_szelv

Godollo_SZT_18_szelv

6. Javaslat a településkép védelméről szóló 24/2017. (XII. 15.) önkormányzati rendelet módosítására

7. Javaslat a hitelfelvételi szerződés megkötésére és a hitel 2018. évi lehívására

8. Javaslat a „Gödöllő város közigazgatási területén, menetrend szerinti helyi autóbusz-közlekedés közszolgáltatási szerződés keretében történő ellátására” meghirdetett pályázat elbírálására 

9. Javaslat Gödöllő Város Helyi Esélyegyenlőségi Programjának (2018-2023.) elfogadására 

Esélyegyenlőségi_program

10. Javaslat az Önkormányzat 2019. évi belső ellenőrzési tervére

11. Javaslat az 5332/A/4 helyrajzi szám alatt felvett, természetben a 2100 Gödöllő, Állomás u. 18/6. sz. alatti alagsori önkormányzati tulajdonú lakás cserével történő bérleti szerződésének megkötésére 

12. Javaslat garázsbérleti szerződések meghosszabbítására 

13. Javaslat egyes üres önkormányzati tulajdonú lakások költségelvű lakbér fizetés melletti  bérbeadási pályázata feltételeinek meghatározására

14. Javaslat a 212/3/C/4 helyrajzi szám alatt felvett, természetben a 2100 Gödöllő, Deák Ferenc tér 3. Fszt. 2. sz. alatti önkormányzati tulajdonú lakás bérleti szerződésének meghosszabbítására

Az ülés jegyzőkönyve

Letölthető dokumentumok

Megszakítás