Gödöllői polgármesteri hivatal

Archívum: Testületi ülések

2019. május 30.

Meghívó a Képviselő-testület 2019. május 30-án tartandó ülésére 1. Javaslat a Gödöllői Palotakert Óvoda vezetőjének kinevezésére 2. Javaslat a 2018. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló átfogó értékelés elfogadására 3. Javaslat a Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Központ Szervezeti és Működési Szabályzata, Szakmai Programja és Házirendje jóváhagyására 4. Javaslat a Gödöllői Forrás Szociális …

2019. május 30. Read More »

2019. április 17.

Meghívó a Képviselő-testület 2019. április 17-én tartandó rendkívüli ülésére határozati javaslat Az ülés jegyzőkönyve

2019. április 25.

Meghívó Gödöllő Város Képviselő-testületének 2019. április 25-én tartandó ülésére 1. Javaslat fedezet biztosítására a Városi Piac Csarnok üvegtető cseréjére 2. Javaslat a Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft. vállalkozási szerződésének elfogadására 3. Javaslat Gödöllő Város Önkormányzata 2018. évi zárszámadása, pénzmaradvány elszámolásának elfogadására 4. Javaslat Gödöllő Város 2019. évi költségvetéséről és gazdálkodással összefüggő egyes feladatokról szóló …

2019. április 25. Read More »

2019. március 28.

Meghívó Gödöllő Város Képviselő-testületének 2019. március 28-án tartandó ülésére 1. Javaslat a Gödöllői Könyvtár és Információs Központ 2018. évi beszámolójának és a 2019. évi munkatervének elfogadására 2. Javaslat a Gödöllői Városi Múzeum 2018. évi beszámolójának és a 2019.évi munkatervének elfogadására 3. Javaslat múzeumi műtárgyak kölcsönzésére 4. Javaslat a Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény Szervezeti és Működési …

2019. március 28. Read More »

2019. február 21.

Meghívó Gödöllő Város Képviselő-testületének 2019. február 21-én tartandó ülésére 1. Javaslat a VÜSZI Nonprofit Kft. 2019. évi üzleti tervére- ügyvezetői előterjesztés 1. Javaslat a VÜSZI Nonprofit Kft. 2019. évi üzleti tervére – polgármesteri előterjesztés 2. Javaslat a Gödöllő Város Önkormányzata és VÜSZI Kft. közötti szerződések felülvizsgálatára 3. Javaslat egyes, a 2019. évi fejlesztésekhez kapcsolódó szerződések …

2019. február 21. Read More »

2019. január 31.

Meghívó Gödöllő Város Képviselő-testület 2019. január 31-én (csütörtökön) tartandó ülésére Testületi meghívó 1. Javaslat a „Gödöllő – Rövid és középtávú közlekedési tervek aktualizálása” című dokumentáció társadalmi egyeztetés alapján véglegesített anyagának elfogadására (előterjesztés) Közlekedési terv 2. Javaslat múzeumi műtárgy kölcsönzésére 3. Javaslat Gödöllő város 2019. évi költségvetésére könyvvizsgálói vélemény 4. Javaslat Gödöllő Város Önkormányzata költségvetési kitekintő …

2019. január 31. Read More »

2019. január 10.

Meghívó Gödöllő Város Képviselő-testület 2019. január 10-én tartandó rendkívüli ülésére innen tölthető le a meghívó: testületi meghivo Javaslat a PM_CSAPVIZGAZD_2018 kódszámú „Települések felszíni csapadékvíz-elvezetés létesítményeinek fejlesztése, a települési vízgazdálkodás korszerűsítésének támogatása Pest megye területén” elnevezésű pályázaton történő részvételre innen tölthető le az előterjesztés: eloterjesztes Az ülés jegyzőkönyve: jegyzőkönyv  

2018. december 13.

Meghívó a képviselő-testületi ülésre 1. Javaslat Gödöllő város 2017. évre vonatkozó környezeti állapot értékelésének elfogadására Gödöllő város 2017. évi környezeti állapot értékelése 2. Javaslat a Gödöllő Város Önkormányzata közművelődési feladatairól szóló 26/2015.(XI.20.) önkormányzati rendelet módosítására 3. Javaslat a Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft. alapító okiratának módosítására 4. Javaslat a Dunakeszi Tankerületi Központtal kötött, az …

2018. december 13. Read More »

Megszakítás