Testületi ülések​

2019. április 25.

Meghívó Gödöllő Város Képviselő-testületének 2019. április 25-én tartandó ülésére

1. Javaslat fedezet biztosítására a Városi Piac Csarnok üvegtető cseréjére

2. Javaslat a Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft. vállalkozási szerződésének elfogadására

3. Javaslat Gödöllő Város Önkormányzata 2018. évi zárszámadása, pénzmaradvány elszámolásának elfogadására

4. Javaslat Gödöllő Város 2019. évi költségvetéséről és gazdálkodással összefüggő egyes feladatokról szóló önkormányzati rendelet módosítására

5. Beszámoló a Gödöllő város nemzeti vagyonát érintő tulajdonosi jogok és kötelezettségek joggyakorlásáról, a 8/2012. (III. 8.) számú önkormányzati rendelet 5. §-a alapján

6. Beszámoló a 2018. évi ellenőrzési tapasztalatokról

7. Javaslat pályázat benyújtására a Nemzeti Kulturális Alap által kiírt felhívásra, a gödöllői Várkapitányi Lak díszítő falképrestaurálási munkái II ütem támogatására

8. Javaslat egyes, a 2019. évi út- és járdafejlesztésekhez kapcsolódó szerződések megkötésére a VÜSZI Nonprofit Közhasznú Kft-vel

9. Javaslat kerékpárút megvalósításához szükséges ingatlan tulajdonjogának megszerzésére irányuló szándéknyilatkozat benyújtására

10. Javaslat a Táncsics Mihály úti sporttelep üzemeltetésére vonatkozó szerződések megkötésére

11. Javaslat a 4411/5 hrsz-ú ingatlan értékesítésére

12. Javaslat a gödöllői 5090/3 helyrajzi számú társasházi ingatlanból megosztott telekrész elidegenítésére

13. Javaslat a volt Posta épület melletti 424/1 helyrajzi számú ingatlan érétkesítésére

14. Javaslat az Ady Endre sétány 62. szám alatti, 5396/2 helyrajzi számú Tüdőbeteg-gondozó Intézet ingatlan, valamint az 5396/1 helyrajzi számú ingatlan értékesítésére

15. Javaslat az 5898 helyrajzi számú földrészlet bérlésére

16. Javaslat a 6292/3 helyrajzi számú földrészlet bérlésére

17. Javaslat a gödöllői, 0137/9, 0137/22, 0137/23, 0137/60, 0137/65, 0137/193, 0195/13 hrsz.-ú ingatlanok haszonbérletbe adásáról

18. Javaslat a gödöllői ingatlan nyilvántartásban 5884/2/A/18 helyrajzi szám alatt felvett, természetben a 2100 Gödöllő, Palota-kert 7. IV/2. szám alatti önkormányzati tulajdonú lakás munkaköri bérlakássá kijelölésére

19. Javaslat közművelődési együttműködési megállapodás megkötésére a Gödöllői Civil Kerekasztal Egyesülettel

21. Javaslat a szavazatszámláló bizottságok póttagjainak megválasztására

22. Javaslat bírósági ülnökök megválasztására

23. Javaslat „Gödöllő” településnév használatára vonatkozó kérelem elbírálására

24. Javaslat a Tormay Károly Egészségügyi Központ pénzügyi támogatására

A nyilvános ülés jegyzőkönyve

Letölthető dokumentumok

Skip to content