Gödöllői polgármesteri hivatal

Hirdetmények

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Önkormányzati tulajdonú földterület bérbeadására

Gödöllő Város Önkormányzata (2100. Gödöllő, Szabadság tér 6.) a tulajdonában álló 7523/10 helyrajzi számú földterület bérbeadására (zártkerti) vonatkozóan egyfordulós nyilvános pályázatot hirdet. Pályázat célja, hogy a a földművesnek nem minősülő belföldi természetes személy vagy tagállami állampolgár által a települési önkormányzat tulajdonában álló 7523/10 hrsz-ú, 1043 m2 területnagyságú földet bérbe vegye abból a célból, hogy a

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Önkormányzati tulajdonú földterület bérbeadására Read More »

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Önkormányzati tulajdonú földterület bérbeadására

Gödöllő Város Önkormányzata (2100. Gödöllő, Szabadság tér 6.) a tulajdonában álló 7523/8 helyrajzi számú földterület bérbeadására (zártkerti) vonatkozóan egyfordulós nyilvános pályázatot hirdet. Pályázat célja, hogy a a földművesnek nem minősülő belföldi természetes személy vagy tagállami állampolgár által a települési önkormányzat tulajdonában álló 7523/8 hrsz-ú, 1039 m2 területnagyságú földet bérbe vegye abból a célból, hogy a

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Önkormányzati tulajdonú földterület bérbeadására Read More »

BÉRBEVÉTELI FELHÍVÁS Gödöllő Város Önkormányzata pályázatot hirdet lakás bérlésére

nagykorú magyar állampolgár számára, aki -a meghirdetés időpontjában nem rendelkezik Gödöllő város közigazgatási területén beköltözhető állapotú lakóingatlan tulajdonjogával vagy tulajdoni hányadával, amely jogosulttá teszi a lakóingatlanban az életvitelszerű tartózkodásra a vele együtt élő közeli hozzátartozóival együtt, -Gödöllő város közigazgatási területén életvitelszerűen lakik vagy a városban tevékenységet folytató munkáltatónál munkaviszonyban foglalkoztatott, és nem rendelkezik bérlői, bérlőtársi

BÉRBEVÉTELI FELHÍVÁS Gödöllő Város Önkormányzata pályázatot hirdet lakás bérlésére Read More »

TÁJÉKOZTATÁS BÉRLŐK RÉSZÉRE

Gödöllő Város Önkormányzata tájékoztatja földterület, közterület bérlőit és haszonbérlőit, hogy a Képviselő-testület a 189/2022. (XI.17.) határozatot hozta: 2023. évre a földterület, közterület bérleti díjakat 15 %-kal megemeli. valamint a 188/2022. (XI.17.) határozatot hozta: a 2023. évre a haszonbérleti díjakat és a földhasználati díjakat díjakat 15 %-kal megemeli.

TÁJÉKOZTATÁS BÉRLŐK RÉSZÉRE Read More »

PÁLYÁZAT I H I R D E T M É N Y – az Állomás út és a Szent-Györgyi Albert út között elhelyezkedő, 5905 helyrajzi számú ingatlan tulajdonjogának megszerzésére

Gödöllő Város Önkormányzata (2100 Gödöllő, Szabadság tér 6.) két fordulós pályázatot hirdet az Állomás út és a Szent-Györgyi Albert út között elhelyezkedő, 5905 helyrajzi számú, belterületi telephely megnevezésű telek ingatlan tulajdonjogának megszerzésére. Az ingatlan minimum irányára bruttó 61.800.000 Ft, azaz hatvanegymilló-nyolcszázezez forint. Az ajánlatok benyújthatók: 2022. október 31. napján 12.00 óráig. A pályázati tájékoztató az alábbi

PÁLYÁZAT I H I R D E T M É N Y – az Állomás út és a Szent-Györgyi Albert út között elhelyezkedő, 5905 helyrajzi számú ingatlan tulajdonjogának megszerzésére Read More »

Pályázati hirdetmény – Menetrend szerinti helyi autóbusz-közlekedés közszolgáltatási szerződés keretében történő ellátására

Gödöllő Város Önkormányzata Gödöllő város közigazgatási területén, menetrend szerinti helyi autóbusz-közlekedés közszolgáltatási szerződés keretében történő ellátására pályázatot hirdet. A pályázati kiírás dokumentációját a Kiíró ingyenesen bocsátja a pályázó rendelkezésére, mely a pályázat benyújtásának határidejéig letölthető az alábbi mellékletekből: https://www.godollo.hu/wp-content/uploads/2022/09/Palyazati-Felhivas.pdf https://www.godollo.hu/wp-content/uploads/2022/09/Kiiras.pdf https://www.godollo.hu/wp-content/uploads/2022/09/Kozszolgaltatasi-Szerzodes-tervezet.pdf  https://www.godollo.hu/wp-content/uploads/2022/09/Feljegyzes-az-ajanlatteteli-hatarido-datumarol-2022.09.29.pdf Ajánlattételi határidő: A Magyar Közlöny mellékleteként megjelenő Hivatalos Értesítőben történő megjelenést követő 60.

Pályázati hirdetmény – Menetrend szerinti helyi autóbusz-közlekedés közszolgáltatási szerződés keretében történő ellátására Read More »

Két fordulós pályázat a Gödöllő, Damjanich János utca 119. szám alatti ingatlan tulajdonjogának megszerzésére

Gödöllő Város Önkormányzata (2100 Gödöllő, Szabadság tér 6.) két fordulós pályázatot hirdet a Gödöllő, Damjanich János utca 119. szám alatti, 4055 helyrajzi számú, lakóház, udvar, gazdasági épület megnevezésű ingatlan tulajdonjogának megszerzésére. Az ingatlan minimum irányára bruttó 27.700.000 Ft, azaz huszonhétmillió-hétszázezer forint. Az ajánlatok benyújthatók: 2022. május 27. napján 12.00 óráig. A pályázati tájékoztató a www.godollo.hu

Két fordulós pályázat a Gödöllő, Damjanich János utca 119. szám alatti ingatlan tulajdonjogának megszerzésére Read More »

Megszakítás